Logo Top

Corex, spol. s r. o.
Štúrova 1046/97
952 01 Vráble
Slovakia

 

Telefón: +421 37 394 8184

Fax: +421 37 394 8192
Telefón sklad +421 915 790 923

Ing. Jozef Pataky
konateľ spoločnosti
mobil: 00421 (0) 905 350 214
e-mail: pataky@corex.sk

 

 

Ing. Peter Závody
konateľ spoločnosti
mobil: 00421 (0) 905 354 438
e-mail: zavody@corex.sk

Marek Bachan

Predaj vozidel

+421 908 780 347

mbachan@corex.sk

 

Žilina

Tel/fax: 041/ 565 3487

Kavacký Pavol  +421 905 262 837

Košická 2 (oproti Hypermarket Tesco)

011 40 Žilina

 
©2007 Corex s.r.o.